Het team

Elk project is anders. Dat vereist een flexibele en slimme houding.
De mensen van Eurorouting kunnen dat, werken vanuit hun eigen deskundigheid in wisselende samenwerkingsverbanden met collega’s en opdrachtgevers. Hun instelling is authentiek, ondernemend en vernieuwend, zonder vooringenomenheid. Wat hen bindt is dynamiek en hoge eisen aan de kwaliteit van de oplossing. Ze zijn integer en betrokken, bij de klant, de gebruiker en de oplossing.

Eurorouting Nederland BV    T
Postbus 106    F
8900 AC Leeuwarden    E

  058 284 80 80
  058 288 59 28   
  info@eurorouting.nl