Partner in facility

Alles moet op orde zijn: van badge tot vluchtrouteplattegrond.

Gebouwgebonden informatievoorziening is net zoals schoonmaak, catering en beveiliging
een specialisme. Voor dienstverlenende organisaties in bijv. zorg, onderwijs, openbaar vervoer is goede informatievoorziening strategische factor. Het gaat om geïntegreerde en multimediale systemen. Niet alleen de functionele aspecten spelen hierbij een rol.
Ook beleving, look en feel zijn belangrijke elementen bij welbevinden en klantvriendelijkheid.
Het gaat er om omgevingen te maken waarin op natuurlijke wijze kan worden genavigeerd, waar men zich veilig en prettig voelt en goed is geïnformeerd over de actuele dienstverlening.

Download brochure

Eurorouting Nederland BV    T
Postbus 106    F
8900 AC Leeuwarden    E

  058 284 80 80
  058 288 59 28   
  info@eurorouting.nl