Online navigeren

Moderne bewegwijzering is niet beperkt tot bebording, maar een multimediaal informatiesysteem.

Thuis alvast kennis verzamelen over route en bestemming vermindert onzekerheid en stress.
Door bijvoorbeeld een Wayfindig Website kan een organisatie mensen online informatie verstrekken
over allerlei aspecten die te maken hebben met route en bestemming: openbaar vervoer info, parkeerinfo, allerlei regels en beperkingen, wachttijden, route-informatie: hoe vind ik de juiste weg.

Download brochure

Eurorouting Nederland BV    T
Postbus 106    F
8900 AC Leeuwarden    E

  058 284 80 80
  058 288 59 28   
  info@eurorouting.nl