Complete bewegwijzering voor de nieuwbouw van Ministeries te Den Haag

In Den Haag wordt de nieuwe huisvesting voor de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gerealiseerd. Deze nieuwbouw is op dit moment het grootste bouwproject van de Rijksgebouwendienst, met torens van circa 146 meter.

Eurorouting organiseert en realiseert de complete bewegwijzering voor dit grote bouwproject. De gunning van dit project is verlopen door middel van een Europese aanbesteding. Op basis van de gestelde eisen en de laagste prijs mag Eurorouting zich de winnaar noemen van dit mooie project. Inmiddels is fase 1 van de binnenbewegwijzering gerealiseerd. Het complete project, bestaande uit zowel de binnen- als de buitenbewegwijzering, wordt begin 2013 opgeleverd.

Op basis van de gestelde eisen en de laagste prijs is dit mooie project aan Eurorouting gegund.

Eurorouting Nederland BV    T
Postbus 106    F
8900 AC Leeuwarden    E

  058 284 80 80
  058 288 59 28   
  info@eurorouting.nl