Beperkt op weg

Aandacht geven aan mensen met beperkingen

Mensen met een beperking kennen veel problemen bij het bewegen in het publieke domein.
Vooral publieke organisaties moeten ervoor zorgen dat ook deze groep goede mogelijkheden
krijgt om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
ADA (American Disabilities Act) is wetgeving die dit afdwingt. In Europa kennen we dit (nog) niet.
We kunnen er wel veel van leren en in de praktijk toepassen.
Voor bewegwijzering in publieke gebouwen geleden strikte voorschriften.
Toepassing van deze voorschriften helpt, vooral bij calamiteiten is dit belangrijk.

Download brochure

Eurorouting Nederland BV    T
Postbus 106    F
8900 AC Leeuwarden    E

  058 284 80 80
  058 288 59 28   
  info@eurorouting.nl