Aanbestedingen

Geen appels met peren vergelijken bij aanbestedingen?
Dat kan door heldere besteksomschrijvingen en de goede ontwerptekeningen.

Bij aanbestedingen voor bewegwijzering ontbreekt dit regelmatig.
Hierdoor worden aanbestedingen ontwerpcompetities.
Eurorouting heeft de expertise en ervaring om goede bestekken te maken.
Een bestek bestaat dan uit een routeplan waarin wordt aangegeven waar,
welke informatie moet komen en een uitgewerkt ontwerp.
Dit ontwerp kan door derden zijn gemaakt.

Eurorouting Nederland BV    T
Postbus 106    F
8900 AC Leeuwarden    E

  058 284 80 80
  058 288 59 28   
  info@eurorouting.nl